# Name PosHtYr
CoachCarlton Fortenberry
2Grant RodriguezG5'9Fr
2Ryan PosadaG/F5'9F
3Yosiah MurilloG5'7F
3Chris RedondoG5'9Fr
5Trevor TrembleG5'10F
5Raul Avila LopezG5'6Fr
10Oliver VeraG5'9F
12Zack DonnellyG/F5'9G
12Anthony KotoyanG5'5Fr
15Donovan BizjackG/F5'9F
15Neeku SalimitariG5'3Fr
20Quinn LernerG/F6'0F
22Brendon MariduenaF6'0F
22Jake SawyerF5'11Fr
23Gabe MenckG/F6'2F
24Tommy ShiremanF5'10Fr
24Jack DavyG/F6'0F
25Mack FlinspachG/F6'2F
32Jake JohnsonG/F5'9F
32Luke JorgensenG/F6'0Fr
33Brody Higging-GoodellF6'1F
34Blake JonesG/F6'2F
34Brandon SawyerF5'11Fr
40Ty HurstG/F6'3F
42Bobby McKayG/F5'10F
50James CliffordC6'6Fr